DEFINERA OCH TESTA DIN ÅTERSKAPNINGSPROCESS INNAN KATASTROFEN ÄR FRAMME